www.topadvisors.pl
Usługi finansowo - księgowe

Chcąc zapewnić naszym Klientom kompleksową obsługę, a także wychodząc naprzeciw ich potrzebom, oferujemy następujące usługi:


  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów i rozliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • Nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych,
  • Opracowanie zasad (polityki) rachunkowości (ZPK),
  • Doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości i kontroli wewnętrznej , w tym opracowanie regulaminów wewnętrznych,
  • Ocenń systemu rachunkowości, kontroli wewnętrznej oraz wewnętrznego obiegu dokumentów,
  • Wykonanie audytów podatkowych,
  • Wykonanie różnorodnych analiz finansowych, wycen firm, udziałów, akcji , itp.


Top Advisors J i P Defańscy s.c., ul. Batalionów Chłopskich 17A, 06-400 Ciechanów, NIP 951-237-54-52