www.topadvisors.pl
Doradztwo gospodarcze

Posiadając wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania majątkiem przedsiębiorstw oraz w opracowywaniu i wdrażaniu różnorodnych planów gospodarczych przedsiębiorstw, oferujemy naszym Klientom następujące usługi doradztwa gospodarczego :


  • Tworzenie planów restrukturyzacyjnych oraz wsparcie przy ich realizacji,
  • Opracowywanie biznes planów ,
  • Doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania w tym opracowywanie wniosków kredytowych oraz udział/wsparcie w negocjowaniu warunków finansowania,
  • Wykonywanie analiz w zakresie wiarygodności finansowej kontrahentów.

Zapraszamy do współpracy.Top Advisors J i P Defańscy s.c., ul. Batalionów Chłopskich 17A, 06-400 Ciechanów, NIP 951-237-54-52